Logo Garbatka ZSDiL

News

News zdjęcie id 248

V Rajd Nocny po Puszczy Kozienickiej - regulamin

13.05.2019

            

 

 

 

               

 

 

Regulamin

V Nocnego Rajdu po Puszczy Kozienickiej

„W poszukiwaniu Kwiatu Paproci”

Garbatka-Letnisko - 07.06.2019

I. Cele rajdu

 • Popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznawstwa
 • Poznawanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Puszczy Kozienickiej
 • Popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży
 • Integracja środowisk SK PTSM oraz młodzieży szkolnej
 • Upowszechnianie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu
 • Poznawanie historii i kultury dawnych Słowian
 • Kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy
 • Zdobywanie umiejętności pracy zespołowej

 

II. Organizatorzy i wspierający zadanie

 • Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” w Radomiu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku

 

III. Termin i miejsce rajdu

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę na wyznaczonej trasie w dniu 07 czerwca 2019 r. (piątek)
 • Dojazd na start rajdu pociągiem PKP stacja Garbatka – Letnisko
 • Rozpoczęcie rajdu na placu Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce-Letnisku godz. 20.00
 • Uroczyste zakończenie trasy na Starej Strzelnicy
 • Powrót pociągiem PKP

 

IV. Trasa rajdu

 • Plac Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce- Letnisku - zbiornik wodny „Budowa” na rzecze Rzeźniczce - Źródlisko „Krępiec” - „Cypelek” nad Brzeźniczką - Łąki nad Brzeźniczką- Dawna strzelnica, miejsce „Rykowiska” Technikum Drzewnego i Leśnego

 

V. Konkursy i zabawy

 • Konkurs wiedzy o kulturze dawnych Słowian
 • „Puszczanie Wianków”
 • Wybory i koronowanie Króla i Królowej rajdu
 • Wybór najatrakcyjniejszego totemu drużyny, o jak największym ładunku elementów kultury dawnych Słowian
 • Poszukiwanie posągu Światowida
 • Poszukiwanie Kwiatu Paproci
 • Gra terenowa „Świetlik”
 • Pieczenie kiełbasek, ziemniaków i gotowanie napoju ziołowego z mięty
 • Opowieść o Puszczy Kozienickiej (zaproszony gość)
 • Konkurs na najciekawszy reportaż z elementami dokumentacji fotograficznej z Rajdu (prace należy nadesłać do 05 września 2019 roku. Rozstrzygnięcie 19 września 2019 r.)

 

VI. Warunki uczestnictwa

 • Zgłoszenia na rajd należy dokonywać na Karcie Uczestnictwa według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2019r. do kol. Justyny Wulkiewicz – 609 841 477 lub na e-mail: justynawul@interia.pl
 • W rajdzie uczestniczą 10-osobowe drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowe i organizacje młodzieżowe pod opieką nauczyciela
 • Wpisowe w wysokości 8 zł od osoby wraz ze zgłoszeniem
 • Opiekunowie są zwolnieni z odpłatności
 • Uczestnicy ubrani są w stroje inspirowane kulturą dawnych Słowian.

 

VII. Świadczenia

 • Ubezpieczenie dla uczestników
 • Przewodnik
 • Opis trasy
 • Znaczek rajdowy
 • Nagrody rzeczowe za zajęcie czołowych miejsc w konkursach
 • Pamiątkowe dyplomy dla drużyn i opiekunów
 • Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek

 

VIII. Obowiązki uczestników

 • Przestrzeganie Karty Turysty oraz niniejszego regulaminu
 • Wzajemna pomoc i nieużywanie alkoholu ani środków odurzających w czasie trwania rajdu
 • Posiadanie odpowiedniego stroju turystycznego oraz apteczki
 • Bezwzględne przestrzeganie poleceń opiekunów oraz kierownictwa rajdu
 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • Posiadanie legitymacji szkolnej lub PTSM    

 

IX. Postanowienia końcowe

 • Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada placówka delegująca
 • Kierownictwo może usunąć osoby nie przestrzegające Karty Turysty i zasad Regulaminu Rajdu, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa do świadczeń i zwrotu kosztów
 • Młodzież do lat 18 może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby pełnoletniej za zgodą opiekunów prawnych
 • Za bezpieczeństwo grup odpowiadają opiekunowie!
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu

                                                                                                                

X. Kierownictwo rajdu

 • Kierownik rajdu: Mirosław Dziedzicki
 • Obsługa rajdu: T. Lewikowski, D.Rychlicka, A.Bęczkowski, M.Sobieszek, M.Cmiel, A.Witkowska - Niezgoda, K. Opałka,  M. Tomaszewski, M. Mroczek, P. Muszyński, K. Giedyk, K. Brydziński, Ł.Majewski, E. Dziedzicka, M.Lenard, J.Popis, M.Grygiel, A. Kublik.

 

Dyrektor Zaprasza

Mirosław Dziedzicki

tel. (48) 621 00 47

zsdwgarbatce@poczta.onet.pl

admin. Jacek Popis

kierownik.internat@

drzewna.net.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.