Logo Garbatka ZSP

News

News zdjęcie id 215

„Ojcowie Niepodległości” Wystawa IPN

02.11.2018

„Ojcowie Niepodległości”

Pod takim tytułem, 6 listopada 2018 roku - pięć dni przed setną rocznicą odzyskania niepodległości Polski, odbyło się w ZSP im. J. Kochanowskiego w Garbatce- Letnisku spotkanie z Markiem Wierzbickim- historykiem, harcerzem, profesorem nauk społecznych.

 

Był to też tytuł wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, która znalazła się dzięki profesorowi Markowi Wierzbickiemu w szkolnej auli, ilustrując historyczną prelekcję o drodze do wolnej Polski sylwetkami „Ojców Niepodległości”: Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, Daszyńskiego.

Każdym zpolskichmężów stanu i polityków doczekał się osobnej opowieści, pokazującej jego fenomen,charyzmę, talent, siłę woli w działaniu. „Ojcowie Niepodległości” różnili się,  ale łączyła ich miłość do ojczyzny i wiara, że Polska powróci na mapę świata po 123 latach rozbiorów. Determinacja i pewność, że tak właśnie się stanie towarzyszyły Józefowi Piłsudskiemu. Wizerunek Niepodległej tworzył zgoła odmiennyw poglądach  od MarszałkaRoman Dmowski, sprawie polskiej służył poza granicami Ignacy Paderewski, sławny  wówczas  pianista- profesor Wierzbicki porównał jego ekspresję sceniczną do współczesnych gwiazd rocka - kompozytor, premier i minister spraw  zagranicznych RP, podobnie Wincenty Witos, ludowiec, trzykrotny premier, Ignacy Daszyński, socjalista, Wojciech Korfanty, związany z chrześcijańską demokracją przywódca narodowy Górnego Śląska.

 Już  na początku spotkania,charakteryzując sytuację Polski  w okresie zaborów, profesor Wierzbicki powiedział, że Polska przetrwała dzięki kulturze, inteligencji, krzewicielom oświaty - słowa te wypowiedziane w szkole wydawały się mieć szczególne znaczenie.W ramach podsumowania wykładu profesor Wierzbicki zadał trzy pytania dotyczące „Ojców Niepodległości”. Na pierwsze prawidłowo odpowiedział Jan Ozyra (IVTL) i otrzymał  w prezencie od profesora puzzle z Dywizjonem 303. Na drugie - Kamil Karolak (II TD), zdobywca książki „A guide to the history of Poland 966- 2016”. Na trzecie - Patryk Wiaderek (III TL), wygrał kubek z IPN. Wszyscy odbierając nagrody, doczekali się  pamiątkowego zdjęcia z  ich fundatorem.

 Nawiązując do jednego z „Ojców Niepodległości” Wincentego Witosa, obecna na sali  Maria Dziedzicka, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, krótkoprzedstawiła jego związki z Janem Jaworskim, zasłużonym  lekarzem, ludowcem, patronem ulicy w letniskowej części Garbatki, gdzie bywał Witos i co upamiętniają zdjęcia czy choćby „Pamiętnik” Aleksandra Barzyckiego („Moja Garbatka, 2016).

Z kolei Elżbieta Dziedzicka dodała, po zainicjowanym przez Marka Wierzbickiego zbiorowym odśpiewaniu patriotycznego karaoke - „My, pierwsza brygada” i „Roty”, o której  to pieśni wcześniej mówił profesor, że batuta kompozytora „Roty” Feliksa Nowowiejskiego długo znajdowała się w kościele w Garbatce - Letnisku. Przekazał ją  tam,  jako cenną rzecz otrzymaną od swojego mistrza, Antoni Winkel, „wysiedleniec z Wielkopolski”, prowadzący w Garbatce  słynny „Chór Winkla”,  nauczyciel muzyki w Szkole Drzewnej w latach 1957 - 1962, w roku szkolnym 1962- 1963 prowadzący z dyrektorem Stanisławem Trelińskim szkolny chór.

 W podziękowaniu za spotkanie, udostępnienie wystawy Karolina Majak (IV TL) i Maciej Rolka (III TL) wręczyli profesowi Wierzbickiemu kwiaty z monografią „Jak to z Drzewną Szkołą było” (pod red. B. Jasek, Garbatka- Letnisko 2008).

Spotkanie w „Drzewnej” zainicjowała i zorganizowała Marta Mroczek, nauczycielka historii. Oprócz uczniów i nauczycieli uczestniczyli w nim z Garbatki  Barbara i Ryszard Mazurowie, Jadwiga Ostrowska, a zadokumentował  plakat oraz wpis gościa w „Księdze Uroczystości Szkolnych”:

„Serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia przed społecznością Szkoły Drzewnej w Garbatce - Letnisko w przededniu świętowania  100- ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Pro Publico Bono!Marek Wierzbicki”.

 

(ed)

 

 

 

Marek Wierzbicki (ur. 23.07. 1964 r. w Pionkach)-  historyk, harcerz, profesor nauk społecznych. Studiował historię w KUL (1983-1988), będąc  aktywnym działaczem harcerskim, w ramach tzw. harcerstwa niepokornego, niezależnego do władz ZHP (m.in. animator Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii św. Barbary w Pionkach, lider lokalnych struktur Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Komendant harcerskiego Szczepu Puszcza (1988-1989), równocześnie nauczyciel historii w szkole podstawowej. Wicedyrektor LO im. M. Dąbrowskiej w Pionkach (1990-1991). Radny miejski w Pionkach  (1990-1994).

Pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN (od 1991). W 1997 na KUL obronił rozprawę doktorską pt. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941 (promotor: Tomasz Strzembosz). W 2006 wydał drukiem rozprawę habilitacyjną Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Wykładowca Collegium Civitas (2007-2009). Członek Rady Naukowej ISP PAN (od 1. 01. 2007 do 31. 12. 2014). Profesor nadzwyczajny KUL – w Instytucie Politologii, kierownik Katedry Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych (od 1. 10. 2009). Kierownik referatu Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura Radom (od 09. 2007). 22. 01. 2016 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W swoich pracach zajmował się dziejami okupacji sowieckiej ziem wschodnich przedwojennej Polski (1939-1941), młodzieżą w PRL na tle politycznych, społecznych i kulturowych trendów epoki, badał relacje władzy i społeczeństwa w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym oraz dzieje polskiej emigracji politycznej po 1939 r.

 Wybrane publikacje:

Pierwsza Kadrowa” Inspektoratu Radomskiego AK: zarys dziejów oddziału partyzanckiego „Cezara”, „Harnasia”, „Marii”, wyd. 2, Pionki – Warszawa: A. B. Express 1995; (red.) Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów: obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941, wybór źródeł pod red. T. Strzembosza, wybór, oprac., wstęp K. Jasiewicz, T. Strzembosz, M. Wierzbicki, Warszawa: ISP PAN 1996; (red.) Ocalone archiwum Polski Podziemnej: Ziemie Wschodnie II RP w dokumentach ze zbioru Wojciecha Bukata, oprac. red. G. Motyka, M. Wierzbicki, Warszawa: ISP PAN 1997;(red.) Szkice z dziejów Pionek, t. 1, red. nauk. M. Wierzbicki, Pionki: PTH. Oddział 2000;  (red.) Szkice z dziejów Pionek, t. 2: Miasto i region, pod red. S. Piątkowskiego i M. Wierzbickiego, Pionki: PTH. Oddział 2001; „My z Zetempe...”: upadek i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej (1955-1957), Warszawa: ISP PAN 2004; (red.) Szkice z dziejów Pionek, t. 3: Dzieje najnowsze, pod red. S. Piątkowskiego i M. Wierzbickiego, Pionki: PTH. Oddział 2004; Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie: studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa: Wyd. Trio – ISP PAN 2006; Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim: stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939-1941, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda 2007; Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim: stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939-1941, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda 2007; Młodzież w PRL, Warszawa: IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2009; (red.) Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989, pod red. M. Wierzbickiego, Warszawa: IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2009; (red.) Szkice z dziejów Pionek: praca zbiorowa, t. 4: Państwowa Wytwórnia Prochu – Wytwórnia Chemiczna nr 8 – Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit”: ludzie, fabryka, miasto (1922-2000), pod red. M. Wierzbickiego, Pionki: PTH. Oddział – ZHR. Obwód Ziemia Radomska 2009; (red.) Solidarność Ziemia Radomska w dokumentach 1980-1989, wstęp, wybór źródeł i oprac. M. Wierzbicki, Lublin: IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2010;  Ostatni bunt: młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL, 1980-1990: fakty, konteksty, interpretacje, Warszawa – Lublin: IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2013; Harcerz-Żołnierz-Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912-1995), Lublin: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2016; Z Polską pod rękę. Jan Prot (1891-1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego, Lublin – Warszawa: IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2017.

 

 

Dyrektor Zaprasza

Mirosław Dziedzicki

tel. (48) 621 00 47

zsdwgarbatce@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.