Logo Garbatka ZSP

News

News zdjęcie id 203

70-lecie Szkoły

12.10.2018

70-lecie  Szkoły Drzewnej

 

12 października 2018 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  w Garbatce-Letnisku  obchodził  jubileusz 70-lecia  istnienia.

 

 Szkoła, kojarząca się od pokoleń z nauką zawodu stolarza, nazywana po prostu  „Drzewna”, powstała 9 października 1948 roku, wpisując się w historię Garbatki-Letniska  i  regionu. Święto ku czci „okrągłych”  urodzin  „Drzewnej” rozpoczęło się trzy dni później, gromadząc o godzinie  8.15 na placu szkolnym nauczycieli oraz uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego, którzy asystując pocztowi sztandarowemu  przeszli w marszu do Kościoła pw. Nawiedzenia NMP.

 W koncelebrowanej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Augustyna Rymarczyka  uczestniczyli absolwenci Technikum Drzewnego - księża Robert Krawczyk i Kamil Borkowski. Jako ministranci i lektorzy w modlitwie wiernych posługiwali uczniowie kształcący się w zawodach drzewnych i leśnych, „Czytanie z Listu św. Pawła  Apostoła do Galatów” przeczytał  Marcin Tomaszewski - nauczyciel przedmiotów drzewnych, kierownik warsztatów szkolnych, psalm responsoryjny „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu” zaśpiewała Elżbieta Dziedzicka - nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze, oprawę muzyczną zapewniło Koło Sygnalistów z Technikum Leśnego pod kierunkiem Krzysztofa Giedyka - nauczyciela  przedmiotów leśnych. 

 W nawach bocznych prezentowały się poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół imienia Jana Kochanowskiego -ze Szkoły Podstawowej w Policznej, w Poniatowej Kolonii, z Publicznej Szkoły Podstawowej  z Czarnolasu, a także z sąsiedniego Zespołu Szkół Samorządowych  im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku.

 Ksiądz proboszcz Augustyn Rymarczyk przywołał  w homilii postać Jezusa, z zawodu  cieśli, mistrza  i  nauczyciela, nauczającego o  Królestwie Bożym. Odwołał się do celu i sensu pracy pedagogicznej, dzięki której bezinteresownie przekazywany dar wiedzy i umiejętności  tworzy człowieka - godnie żyjącego,  pożytecznego  we wspólnocie.

 Po nabożeństwie odprawionym w intencji pracowników oraz uczniów  „Drzewnej”, zarówno zmarłych, jak i tworzących jej  dzisiejszy wizerunek, przebrane w stroje epokowe uczennice (Paulina  Ośka, Emila Rębska, Zofia Sitek- I TL,  Wiktoria Szatan- I TD) wraz  zMichałem Słomką (I TL), występującym w roli  Jana Kochanowskiego, przed kościołem  wyjmowaliz wiklinowego koszykai wręczali gościomokolicznościowe znaczki - przypinki  z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły.

Poczty sztandarowe  poprowadziły marsz ulicami Kochanowskiego, 15. Stycznia, Lewandowicz do  auli szkolnej. Tu po odśpiewaniu Hymnu Polski konferansjerzy w mundurach leśników (Marta Bednarczyk - II TL i Oskar Depa - III TL)oddali głos dyrektorowi Mirosławowi Dziedzickiemu, który powitał gości, między innymi jednego z najstarszych emerytowanych nauczycieliJerzego Wrońskiego z Będzina, zaś szczególniebyłych dyrektorów - młodzież wręczyła  im  kwiaty - Zenona Kurkowskiego (od 09. 1976 -  08. 1978 i 09. 1982 - 09. 2004) i  Włodzimierza Talarkiewicza (od 09. 1978 do 08. 1982).

 Odczytałponadtonadesłane życzenia, aw krótko przedstawionym rysie historycznym szkoły podkreślił, że powstanie  placówki  nie zapoczątkowała odgórna inicjatywa, ale społeczny zryw kilku stolarzy,  użyczających   w rzeczywistości powojennej  swoich   domów  w celach edukacyjnych, przygotowujących do zawodu związanego z technologią drewna.  Wspomniał nazwiska Kazimierza Hornbergera czy braci Maślanków. To był  heroiczny początek „Drzewnej”, szkolnej rodziny stolarzy:

 

„Najwyższym imperatywem, prawem i konstytucją szkoły jest wszechstronne dobro ucznia. Wspieranie jego indywidualnego rozwoju w stawaniu się dobrym i wartościowym człowiekiem, będącym świadomym kontynuatorem i twórcą wartości. W naszej szkole pragniemy budować etos zawodu.  Przez minione 70 lat w różnych przedziałach czasowych  los połączył w tym miejscu w Szkole Drzewnej tysiące ścieżek ludzkiego życia. Zapisały się w pamięci i w opowieściach postaci ludzi, którzy tworzyli ducha szkoły, jej atmosferę. Historia absolwentów i ich sukcesy przeplata się z historią pracowników szkoły. Tak powstała rodzina. Rodzina „Drzewna”, a teraz już Drzewna i Leśna.

 Charyzmatyczna postawa tych wszystkich, którzy tworzyli szkołę przed nami współcześnie   pracującymi i pamięć o historii  i atmosferze  szkoły, budzi w nas świadomą odpowiedzialność za  przyszłość naszej  uczciwej i dobrej szkoły. Zacnej 70-latki! Nie mamy tu niczego na własność poza pozostawieniem po sobie uznania z dobrze wypełnionej misji pozostawienia po sobie dobrego wspomnienia w sercach absolwentów. Jesteśmy depozytariuszami wartości, wysiłków, które wnieśli w markę, w Szkołę  Drzewną i Leśną, nasi poprzednicy. Wierzę, że przekażemy ją w dobrej kondycji następnym pokoleniom. Pokoleniom ambitnych kontynuatorów 70-letnich tradycji Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce-Letnisku. Dziękuję szkolna rodzino”.

 

 Później nastąpiły przemówienia zaproszonych gości z najlepszymi życzeniami,  różnymi  pamiątkowymi prezentami dla szkoły: od Zbigniewa Gołąbka - przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Samorządu Województwa Mazowieckiego, Krzysztofa Stalmacha - wicestarosty Powiatu Kozienickiego, Andrzeja Markiewicza, dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,Piotra Kacprzaka - zastępcy dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Radomiu, Zbigniewa Jamróza - inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Radom,  Ewy Malec - dyrektorki LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, Bogusława Tundziosa - kierownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu,Jolanty Tabor- w imieniu Beaty Waluś - dyrektorki Kozienickiego Parku Krajobrazowego,Beata Walaszek - dyrektorki Biblioteki Publicznej w Radomiu, Marcina Zmitrowicza - dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, Katarzyny Kołodziejskiej - dyrektor szkoły w Radomiu ZDZ w Kielcach,Michała Walczaka, prezesa firmy Festool i Pauliny Wróbel z firmy Festool,Jadwigi Odzimek - dyrektorki Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. W tej części uroczystości Jerzy Przybylski, honorowy przewodniczący Związku Leśników Polskich  RP,  odznaczył  Mirosława Dziedzickiego Złotą Odznaką Związkową Zasłużony dla Leśników Polski. Absolwent „Drzewnej”iradny powiatowy,Waldemar Banaś, przypomniał losy szkoły, kolegów, nauczycieli i wychowawców.

 Warto wspomnieć, że na sali  byli obecni m.in. inni  miejscowi absolwenci:Edward Twardowski (później pracownik szkoły),Ryszard Mazur (nauczyciel, fotograf), Tadeusz Rodakowski (wraz z Waldemarem Banasiem uczestnik szkolnej imprezy „Peletonu z Mistrzem”- z Ryszardem Szurkowskim do siedziby Jana Kochanowskiego w Czarnolesie),  Wiesław Saruga z Piaseczna, Hubert Gajowy, Mariusz Pachniak, Adam Słowik, Cezary Gawroński, Agnieszka Zagożdżon, Dariusz Mosek, emerytowani nauczyciele i instruktorzy: Bożena Jasek, Kazimierz Wójcik, Mieczysław  Rudnik,Janusz Tokarski, Władysław Jurkowski, Zbigniew Molenda, Tadeusz Szewczyk, księgowe: Janina Maj, Maria Lewikowska, Danuta Janiszewska, pracownica obsługi– Bogumiła Szczechulaoraz nauczyciele  do niedawna pracujący w szkole - Katarzyna Szymańska, Robert Hadam.

Grono zaproszonych gości uświetnili: Mirosław Krusiewicz– dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Marcin Wiech - przedstawiciel Nadleśnictwa Dobieszyn, Stanisław Gałązkiewicz  i Andrzej Szewczyk - Nadleśnictwo Zwoleń,  Tomasz Molenda - leśniczy Leśnictwa Policzna, Wincenty Deja- z Leśnictwa w Słowikach, Tomasz Sot - nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, Norbert Barszczewski- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego w Radomiu, Anna Grzesik- dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Maria Dziedzicka - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, Przyjaciele Szkoły:Mirosława i Andrzej Kaniowie, Edward Paterek - nauczyciel przedmiotów leśnych, Maria Mazurek, inspektor Ochrony Danych.

 

  Nie zapominając o święcie  Komisji Edukacji Narodowej, Mirosław  Dziedzicki powiedział:

 

„Szanowni Państwo!

 Nadchodzi moment, w którym za oddanie w pracy zawodowej i troskę  o dobro ucznia mogę symbolicznie podziękować moim współpracownikom. Tym momentem jest święto KEN. Zauważam   pewne, choć skromne analogie powstania KEN do powstania naszej szkoły. W 1773 roku,  pierwsza w Europie Centralnej świecka władza  oświatowa powstała bardziej jako budowa systemu edukacji niż reforma. Głównym celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych obowiązków obywatelskich, patriotów, wyposażonych w wiedzę użyteczną ze wszystkich ówczesnych dziedzin naukowych, jako dziedzin gospodarczego funkcjonowania państwa. Bycie nauczycielem to największa odpowiedzialność, to praca, która   tworzy obraz przyszłych pokoleń, przyszłej Polski. Bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania  dyplomu nauczyciela wszyscy jesteśmy nauczycielami dla tych, z którymi przyszło nam spotkać się na życiowym szlaku. Warto dbać, byśmy nie wstydzili się żadnej lekcji zostawionej dla świata. Dziękując za rozumienie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów, dobrą i ambitną pracę, proszę Państwa o odebranie nagród dyrektora szkoły.

Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły, naszym drogim uczniom i rodzicom za pomoc w zorganizowaniu jubileuszowego spotkania przyjaciół  i szkolnej rodziny.

 Dziękuję za wszystkie szybkie prace remontowe, odświeżenie pracowni przedmiotowych. Szkoławygląda pomimo swych 70 lat i od zawsze towarzyszącej skromności całkiem nieźle, a strach  pomyśleć, że po tym liftingu mogłyby zrodzić się wątpliwości co do potrzeb budowy nowej szkoły. Życzę Państwu wielu sukcesów i pozytywnych wzruszeń na edukacyjnym szklaku”

 

 

Nagrody specjalne dyrektora szkoły otrzymali pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego odebrał Marcin Tomaszewski.

 

 Chwile radości  przyniosły występy Kabaretu „Składak”. W przeciwieństwie do roku ubiegłego i wystawionych siedemnastu sztuk z „Teatrzyku Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Składak” pokazał tylko jedną  -  „Córkę zegarmistrza”, tragedię w jednym akcie i trzech odsłonach (wystąpili:  Stary Zegarmistrz - ofiara raków z koprem -Mikołaj Czyszek - III TD, Manuela - jego córka, Gabriela Zygmunt - III TL, Nionio - daleki krewny bliski obłędu, Jakub Solecki - IV TL, Franciszek - szatański lowelas - Krzysztof Bera z najprawdziwszą kopią kapelusza Michaela Jacksona z firmy Porthos z Rembertowa - IV TL, Patryk Wiaderek - Zielonogęsiowy konferansjer - III TL;  oprawa muzyczna: „Zegar” Edyty Bartosiewicz).

  Artystyczne talenty odkrył ponadto skecz  „Wywiadówka” z  Kabaretu Młodych Panów i Smile do muzyki z czołówki filmu „Missionimposible” (wystąpili:  Paweł  Wójcik - nauczyciel - II TL, Jan Jarosz  - Kaczmarczyk II TD, Kamil Karolak  - Mierzejewski „he, he…” - II TD, Kacper  Ładny -Korulczyk - II TL,  Paweł Siek - ojciec Mateusza - II TL, Kamil Skawiński -pedagog, II TL).

 Tak zakończyła się część oficjalna i artystyczna święta „Drzewnej”.  Goście opuścili pięknie udekorowaną aulę, na placu szkolnym pofrunęło do nieba 70 balonów zielonych i pomarańczowych, każdy z  wypisanym rokiem,  składających się na 70 lat istnienia szkoły. Dyrektor pokroił wielki  tort,  strzelały zimne ognie,  pojawił się szampan.  Pogoda sprzyjała rozmowom, spotkaniom, pamiątkowemu zdjęciu z dachów „Drzewnej”, podziwianiu wystawy z życia szkoły - na zewnątrz i wewnątrz ustawionych antyram ze zdjęciami  z uczniowskich praktyk, sukcesów, pleneru. 

 Do zwiedzania udostępniono Salę Tradycji Szkolnej i Salę Tradycji Łowieckiej im. Andrzeja Jana Kumora z eksponatami myśliwskimi i pracami uczniów nagrodzonymi  na Konkursie „Wyczarowane z drewna” na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Można było dostać naklejkę z „Drzewną”, nabyćregionalia - monografię szkoły „Jak to z Drzewną było…”(pod red. Bożeny Jasek, Garbatka- Letnisko2008), „Kronikę Garbatki Letnisko” Marii Dziedzickiej (Pionki 1998). I oczywiście zjeść obiad w gronie przyjaciół „Drzewnej”.

Do następnego niezapomnianego jubileuszu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zaprasza

Mirosław Dziedzicki

tel. (48) 621 00 47

zsdwgarbatce@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.