Logo Garbatka ZSDiL

RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art.13,14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( skrócie RODO) informujemy iż:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                          

im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku ul. Hanki Lewandowicz 4

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Marią Mazurek jest możliwy pod adresem

            e:mail iod@ckziu.radom.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu:

    - realizacja celów ustawowych wynikających z art. 6 ust 1 lit a, c, f  Rodo określonych w ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 ( Dz. U. z 2017 poz. 59) Ustawy o systemie oświaty z dnia

7 września 1991 ( Dz. U z 2017 poz. 2198)  oraz art. 108 a Prawo oświatowe

    - realizacja zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. na podstawie art.
6 ust 1 lit b Rodo

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego do tego uprawnionych takich jak :

       - organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymywania danych osobowych

       - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia do przetwarzania danych osobowych .

5. Dane osobowe zebrane, przetwarzane, przechowywane do danego celu będą wskazane w przepisach szczególnych i w przepisach o archiwizacji.

6. Mają Państwo prawo do :

         - dostępu do treści swoich danych, art. 15 RODO

         - sprostowania, art. 16 RODO

         - usunięcia, art. 17 RODO

         - ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO

         - przenoszenia danych, art. 20 RODO

         - wniesienia sprzeciwu, 21 RODO

         - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

Dyrektor Zaprasza

Mirosław Dziedzicki

tel. (48) 621 00 47

zsdwgarbatce@poczta.onet.pl

admin. Jacek Popis

kierownik.internat@

drzewna.net.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.