Logo Garbatka ZSDiL

Hodowla lasu

 

 

Hodowla lasu jest podstawową nauką leśną, określającą zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.
         

 Zakres zainteresowania hodowli jest bardzo rozległy. Dziedzina ta zajmuje się badaniem biologicznych praw rządzących powstawaniem i rozwojem zespołów leśnych, ich wzajemnym powiązaniem i współdziałaniem ze środowiskiem przyrodniczym, wrażliwością na warunki klimatyczne, glebowe, a także oddziaływaniem zabiegów gospodarczych. 

Opierając się na doświadczeniach praktyki zawodowej i pracach badawczych, hodowla określa zasady i techniki wspomagania procesów rozwoju drzewostanu, zapewnia trwałość i produkcyjność lasów oraz wzrost walorów ekologicznych i biologicznych. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesienia powierzchni nieleśnych, opierając się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych, botanice, fizjologii roślin, gleboznawstwie, meteorologii i klimatologii, fitosocjologii i genetyce.

Do głównych działów jakimi zajmuje się hodowla lasu zalicza się:

* nasiennictwo leśne,
* szkółkarstwo leśne,
* wymagania siedliskowe ważniejszych gatunków drzew i krzewów leśnych,
* odnowienie lasu,
* melioracje lasu,
* zalesienia,
* zadrzewienia,
* pielęgnowanie lasu,
* typologia leśna,
* rejonizacja nasienna,
* zagospodarowanie lasu,
* hodowla szczegółowa drzew i krzewów leśnych,
* zasady projektowania i wykonywania leśnych prac hodowlanych w różnych warunkach siedliskowych.

 Zapraszam także na stronę Lasów Państwowych, z której można pobrać aktualnie obowiązujące dokumenty w tym Zasady Hodowli Lasu. 

 

 hodowlalasu.pdf

Dyrektor Zaprasza

Mirosław Dziedzicki

tel. (48) 621 00 47

zsdwgarbatce@poczta.onet.pl

admin. Jacek Popis

kierownik.internat@

drzewna.net.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.